PREGAR

por El Responsable

Doado é pregar

cando se ama.

Procúrase a axuda de todo o que é

cando o propio ser evidencia

a súa impotente humanidade.

Ben doado é pregar

cando se ama.

10 de novembro de 2010

Fácil es rezar // cuando se ama. // Se busca la ayuda de todo lo que es // cuando el propio ser evidencia // su impotente humanidad. // Bien fácil es rezar // cuando se ama.

'San Andrés Apóstol', de José de Ribera (1630)

‘San Andrés Apóstol’, de José de Ribera (1630)