ORIXE DO SOSEGO ACANTILADO

por El Responsable

 

Pacendo a rentes da fin
con pedra guieira a xunguir deuses.
Civilización: sosego acantilado.

4 de xuño de 2009

 

Paciendo junto al fin // con piedra guía uniendo dioses. // Civilización: sosiego acantilado.