JANUA COELI

por El Responsable

 Apóiate na miña man,
Naiciña,
non vaias esvarar.

É tempo do seu cruceiro anual,
paseo de beizón para a ría
-terra penetrada polo mar-.

Vai sentada na proa,
deixando que o Segaño dirixa o seu ollar
cara o horizonte:
o noso lindeiro, o noso dubidar.

Ela dexerga alén
e nós procuramos nos acenos
da súa faciana belida
anacos de respostas
(que non nos pode doar).

Sorrí
e agarima as nosas cabezas,
os dedos a xogaren entre os cabelos.

Érguese na barca,
entrecastelos;
esculca o mundo á roda
-terra, ceo, mar-
e entón pousa os seus ollos calmos en nós,
mariñeiros.

Fecundai a terra, homes, esixe.
Nós calamos; e baixamos o rostro.

Como?, atrévese un.

Ben o sabedes,
di ela, no en tanto
de fitar outra volta o horizonte.

O voso sangue.

Mergúllese o sol no océano
e un estoupido vermello
tingue o mundo
durante uns poucos segundos eternos.

Voltamos ao peirao
e axudamos á Nosa Señora
a baixar da barca.
Seguímola co ollar,
mentres retorna ao templo.

E ficamos silandeiros,
na beira da ría,
a nosa fébel condición
xa na procura de escusas
para non dar
o que é xusto darmos.

15 de xullo de 2011.

—————————————————————————————————————————-

Apóyate en mi mano, // Madrecita, // no vayas a resbalar. // Es tiempo de su crucero anual, // paseo de bendición para la ría // -tierra penetrada por el mar-. // Va sentada en la proa, // dejando que el Segaño dirija su mirada // hacia el horizonte: // nuestro límite, nuestro dudar. // Ella ve más allá // y nosotros buscamos en los gestos // de su cara bella // trozos de respuestas // (que no nos puede regalar). // Sonríe // y acaricia nuestras cabezas, // los dedos jugando entre los cabellos. // Se levanta en la barca, // entrecastillos; // observa el mundo alrededor // -tierra, cielo, mar- // y entonces posa sus ojos calmos en nosotros, // marineros. // Fecundad la tierra, hombres, exige. // Nosotros callamos; y bajamos el rostro. // ¿Cómo?, se atreve uno. // Bien lo sabéis, // dice ella, mientras // fija de nuevo la mirada en el horizonte. // Vuestra sangre. // Se sumerge el sol en el océano // y una explosión roja // tiñe el mundo // durante unos pocos segundos eternos. // Volvemos al puerto // y ayudamos a Nuestra Señora // a bajar de la barca. // La seguimos con la mirada, // mientras retorna al templo. // Y quedamos en silencio, // al borde de la ría, // nuestra débil condición // ya a la búsqueda de excusas // para no dar // lo que es justo que demos.

 

"Milk", de Helene Knoop (2012)

“Milk”, de Helene Knoop (2012)